Klemosæterhøgda

FLOTTE BYGGEKLARE UTSIKTSTOMTER TILSALGS - 900 m.o.h

GUNN OG ARNSTEIN KLEMOEN
SYNNFJELLVEGEN 38
2880  NORD TORPA
TLF. 92823094 - 90736179


klemoen@bbnett.no